OosterscheldeMuseum Banner

Yerseke

Yerseke was tot de zestiende eeuw een landbouwdorp.
De hevige stormen van de kwade zaterdag van 5 november 1530, de St. Felixvloed was het begin van de ondergang van het land, dat nu wordt aangeduid als het ”Verdronken land van Zuid – Beveland”.
Halverwege de zestiende eeuw kwam Yerseke aan het open water te liggen. Veel is daar aanvankelijk niet mee gedaan.
Pas in de negentiende eeuw is de oester- en mosselteelt op gang gekomen.
Dat is het begin geweest van de groei van het dorp Yerseke.

Yerseke centrum

Centrum

In het dorp met zo'n ca. 6000 inwoners zijn er talrijke restaurants, cafés en cafetaria's , waar men zich tegoed kan doen aan alles wat de zee levert.
Tevens zijn er talrijke winkels in het centrum.
In het centrum is ook de tourist shop te vinden. Tourist shop Yerseke
het wapen van Yerseke.
wapen
Yerseke is een kern van de gemeente Reimerswaal.
Verklaring wapen

Yerseke visserij

Oesterputten

Yerseke is een vissersplaats met diverse havens aan de rand van de Oosterschelde
Van oudsher vinden er allerhande activiteiten plaats die te maken hebben met de mossel- en oestervisserij.
Rond de havens zijn dan ook allerlei bezienswaardigheden te vinden die de karakteristieke sfeer van het vissersdorp uitademen

Rondom Yerseke

Moer

Tegen Yerseke aan liggen de Yerseke- en Kapelse Moer, zij zijn een klassiek voorbeeld van het oudland. Kenmerkend voor het oudland is het landschap van kreekruggen, poelgronden en drinkputten. In dit gebeid werd vroeger veel zout gewonnen. Het effect van deze zoutwinning is in de Yerseke Moer nog steeds zichtbaar.

Plattegrond