OosterscheldeMuseum Banner

Yerseke Wapen

Wapen

wapen

Vanwege den Koning

De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan denzelven bij besluit van den20sten Februari 1816 verleend, bevestigt bij dezen de Gemeente van Yerseke, ingevolge het door haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende wapen:
zijnde van zilver met negen hermijnen, staande vijf en vier en chef de keel, waarop een golven face van zilver.
Gedaan in 's-Gravenhage, den 31 July 1817,
get. Max. L. d'Yvoy van Mijdrecht, VZ.
Ter ordonnatie van de Hooge Raad,
get. de Wacker van Zon, Secretaris

Oorsprong / verklaring

Het wapen wordt in de huidige vorm sinds de 17e eeuw gevoerd.
Voor die tijd was het schildhoofd niet aanwezig. Het schildhoofd kan de waterloop tussen de voornaamste polders symboliseren.
Volgens de Encyclopedie van Zeeland (1982-1984) is het wapen van Yerseke vermoedelijk afgeleid van dat van de familie Van Duvenee.
Deze weinig bekende, uitgestorven familie, die eveneens in deze encyclopedie wordt vermeld, voerde blijkens
een in de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange (1696) voorkomende wapenkaart getiteld Wapenen der edele en aensienelyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland een identiek wapen met dit verschil dat het schildhoofd effen rood was.
Dit wapen werd, zoals blijkt uit een andere in genoemd werk voorkomende wapenkaart met de titel Landen en Heerlijkheden Bewesterschelde, ook gevoerd door de voormalige heerlijkheid Duvenee, die tijdens de stormvloeden van 1530 en 1532 ten onder is gegaan en op de huidige landkaart moet worden gezocht in het verdronken land van Zuid-Beveland, oost van Yerseke gelegen.
Op laatstgenoemde wapenkaart treft men nog drie andere soortgelijke wapens aan die zich van dat van Duvenee onderscheiden doordat, evenals bij Yerseke, op het rode schildhoofd een figuratie is aangebracht, bij elk wapen een andere. Het betreft de voormalige gemeente Hoedekenskerke, in het zuidwesten van Zuid-Beveland gelegen en de evenals Duvenee ca. 1530 verdronken heerlijkheden Couwerve, west van Duvenee gelegen en Oostende (niet te verwarrren met andere plaatsen van die naam), dat zelfs in de Grote Topografische Atlas van Nederland, deel 4 (1987) niet valt terug te vinden, maar volgens Encyclopedie van Zeeland ten oosten van Hoedekenskerke moet worden gesitueerd.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat al deze heerlijkheden waarschijnlijk in het bezit van de familie Van Duvenee zijn geweest.

Wapen in openbare ruimte

wapen
Gedenksteen winkelpand Kerkplein 
wapen
Ingang OosterscheldeMuseum Kerkplein 
wapen
Gedenksteen havenkantoor Kettingweg
wapen
Oorlogsmonument Marijkelaan