OosterscheldeMuseum Banner

Vaarzon Morel

Schilderij "Gezicht op de haven van Yerseke"Tot de vaste collectie van het OosterscheldeMuseum behoort het panoramaschilderij "Gezicht op de haven van Yerseke"
van de schilder W.F.A.I. Vaarzon Morel uit 1913.
Het is een olieverfschilderij op doek met een oppervlakte van 24 m2.
Het schilderij is in 1913 in opdracht geschilderd voor een tentoonstelling in de Abdij van Middelburg voor de viering
van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, evenals een vergelijkbaar doek met een aanzicht van
Philippine. Het schilderij van Yerseke toonde de oesterteelt en dat van Philippine de mosselteelt.

Vreemd genoeg echter staat op het schilderij in het OosterscheldeMuseum wel een vrouw met een mandje mosselen.
Het vermoeden bestaat dat zij er later is "ingeschilderd". Bij de tentoonstelling in de Abdij werd het schilderij ingezet
als panorama (met roeiboot en vissersgereedschap ervoor) en het publiek kon het aanschouwen via kijkgaten.

Het schilderij van Philippine is vermoedelijk na afloop van de tentoonstelling in Middelburg verloren gegaan.

Dat van Yerseke werd gekocht door de heer Van Harmelen (oud-wethouder van Yerseke) voor zijn danszaal aan de Paardenmarkt in Yerseke.

In 1915 is de danszaal door brand beschadigd en werd er geen toestemming meer verleend tot herbouw.
De heer Van Harmelen heeft het schilderij toen aan de gemeente geschonken, waar het werd opgehangen in de raad-trouwzaal
van het nieuwe gemeentehuis (thans het OosterscheldeMuseum).

Omdat het doek te groot was om tussen plafond en lambrisering te worden opgehangen, werd de bovenrand omgeklapt en ingesneden.
Helaas was dat niet de enige "slechte" behandeling die het schilderij door de jaren heen te verduren heeft gehad.
In 1995 heeft men geld bijeengebracht voor een restauratie van het schilderij.
Toen echter het doek van de muur werd gehaald, bleek dat het schilderij 7m2 groter was dan verwacht.
Het opgestelde restauratieplan kon niet meer worden uitgevoerd.
Het doek is toen aan de achterzijde verstevigd, het uitgesneden stuk is er weer ingeplakt en het geheel is op een
aluminium spieraam gezet. Toen was voor dat moment het budget op.

Om het schilderij voor de toekomst te kunnen behouden is het doek in 2012 gerestaureerd.

De restauratie is uitgevoerd worden door Monica Martens Restauratieatelier