OosterscheldeMuseum Banner

Reimerswaal

Reijmerswael was ooit een van de belangrijkste steden van Zeeland.
Het lag op een prachtige plek aan de Oosterschelde.
Het uitzicht moet schitterend geweest zijn.
Slechts Middelburg en Zierikzee stonden hoger op de ladder.
Reijmerswael was de hoofdstad van Zuid-Beveland, was het bestuurlijk centrum, had week- en jaarmarkten en haar schepen bevoeren de Schelde en de Noordzee.
De beroepsbevolking was verdeeld in 17 gilden er werd veel gedaan aan kunst en cultuur.
Ook voor de armen, de zieken en de behoeftigen werd gezorgd.
De stad met 3000 inwoners deelde mee in groei en de welvaart van Antwerpen en omgeving. De ondergang van de stad is voor een groot deel veroorzaakt door ’s mensen toedoen.
Door het binnendijks darinkdelven (het afgraven van turf onder een kleilaag) daalde het maaiveld met enkele meters en er ontstonden moerassen.
Ten zuiden van Reijmerswael lag de Grote Moer, een moeras van een paar duizend hectares.
Ook de dijken werden verwaarloosd.
De dijkgraven waren totaal niet geïnteresseerd in de toestand van de dijken en vierden liever feest.
De ergste onder hen was Adriaan van Reijmerswael, heer van Lodijcke.
Op 5 november 1530 werd de rekening gepresenteerd in de vorm van de St. Felixvloed.
De dijken braken op vele plaatsen door, de Wilde Moer werd een binnenzee en Reijmerswael een eiland.
Ondanks pogingen tot herstel met kapitaal uit Antwerpen en Mechelen is het nooit meer goed gekomen.
Uiteindelijk bleef niets anders over dan een ruïne en zelfs die ruïne werd afgebroken om er nog wat geld aan te verdienen.
Ten slotte werd op de fundamenten van de stad respectloos de Oesterdam aangelegd.


Met schilderijen, teksten, archeologische vondsten en ander materiaal wordt het ontstaan, de ondergang en het leven en werken in de stad Reimerswaal nader toegelicht.
Kaart Reimerswaal

Notabelen Reimerswaal
Schilderijen met de notabelen van Reimerswaal.
Maquette Reimerswaal
Met een maquette van de stad Reimerswaal wordt een beeld gegeven
van hoe de stad er uit kan hebben gezien.
Excursie
Jaarlijks organiseert het museum in samenwerking met het SCEZ
een tweetal excursies naar het verdronken land van Zuid-Beveland.