OosterscheldeMuseum Banner

Schelpen

Het OosterscheldeMuseum is in het bezit van een fraaie verzameling schelpen. Deze komen uit verschillende bronnen, onder andere uit een nalatenschap.
De schelpen zijn door diverse mensen verzameld in de Oosterschelde, daarnaast bevat de verzameling schelpen uit diverse wereldzeeën.

Om deze verzameling toegankelijk te maken voor andere musea en verdere geïnteresseerden, moeten alle schelpen worden ingeschreven in "Adlib": het systeem voor archieven, musea en bibliotheken. Voordat de gegevens van de schelpen in Adlib terechtkomen, dienen zij te worden voorzien van de officiele en internationaal erkende naam. Gelukkig kan het museum beschikken over een aantal zeer goed bekendstaande naslagwerken. Daarbij komt de parate kennis, evenals  "wat potjeslatijn" van een aantal vrijwilligers opgedaan in hun vorige werkkring (N.I.O.O), goed van pas.
De vrijwilligers vinden het heel leuk om als goede vrienden en oud collega's, ook nu weer schouder aan schouder zich te verdiepen in al het fraais wat er
zoal in de zee wordt aangetroffen.

Met deze schelpen bezit het museum een unieke collectie, waarover een aantal ter zake deskundige schelpenkenners u graag informeren over  de bijzonderheden.
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen
Schelpen Schelpen