OosterscheldeMuseum Banner

Vrienden van het OosterscheldeMuseum

Onderhoud, exploitatie en het op peil houden van de collectie van het OosterscheldeMuseum kost veel geld.
Gelukkig heeft het museum een grote groep vrijwilligers en donateurs, die zijn verenigd in de Stichting vrienden van het OosterscheldeMuseum.
De stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan het OosterscheldeMuseum in Yerseke.
De stichting organiseert elk jaar voor vrienden een vriendendag met een historisch of museaal onderwerp.
Als vriend heeft u recht op gratis toegang tot het museum en ontvangt u een uitnodiging voor o.a. excursies, lezingen en filmmiddagen.

Donatiemogelijkheden 2018 - 2019

Persoonlijk donateurschap tenminste € 20,00 per jaar (gratis entree individuele pas)
Donateurschap met partner/ gezin tenminste € 30,00 per jaar (gratis entree gezinspas)
Donateurschap bedrijf tenminste € 100,00 per jaar (gratis logo op website OosterscheldeMuseum)

AANMELDING


 Aanvraag lidmaatschap 


ANBI status

Onze stichting wordt opgenomen in het bestand van Algemeen Nut Beogende Instellingen en krijgt op korte termijn een KvK nummer.
Dit houdt in dat voor uw giften de aftrekmogelijkheid bestaat voor de inkomstenbelasting.
Periodieke culturele schenkingen, via notariële akte of overeenkomst, zijn volledig aftrekbaar.

Adres en andere gegevens

OosterscheldeMuseum
Kerkplein 1
4401 ED
Yerseke.
vrienden@oosterscheldemuseum.nl