OosterscheldeMuseum Banner
Naam van de instelling

Stichting Vrienden van het OosterscheldeMuseum

Doelstelling

Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord,
aan het OosterscheldeMuseum in Yerseke.
 
RSIN / fiscaalnummer 858900804
Contactgegevens
   - Website www.vrienden.oosterscheldemuseum.nl
   - Adres
 
Kerkplein 1
4401 ED Yerseke
   - Telefoon 0113 574374
   - E-mailadres vrienden@oosterscheldemuseum.nl
Samenstelling bestuur
   - P.R Suzan de Jager
   - Penningmeester Jan Pouwer
   - Secretariaat Bernadette Schellekens
 
Bankrekeningnummer NL38 RABO 0335 3892 87
 
Kamer van koophandelnummer 71913165
Beloningsbeleid
 
Bestuursleden ontvangen geen beloning,
wel een onkostenvergoeding.
 
Financiële verantwoording Nog geen geld aanwezig
Beleidsplan
Huishoudelijk reglement
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
.