OosterscheldeMuseum Banner

Stichting OosterscheldeMuseum Yerseke


Naam : Stichting OosterscheldeMuseum Yerseke
RSIN/fiscaalnummer : 812 289 808
Bank: NL34RABO380571668
Kamer van Koophandel:    22 05 20 54
Vestigingsnummer: 000022681221
Contactgegevens : Kerkplein 1, 4401 ED Yerseke
info@oosterscheldemuseum.nl
tel. (0113) 57 43 74 - (06) 39 67 67 61

Doelstelling :
het in stand houden van een museum in Yerseke, waar een zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van de
historie van de oester- en mosselcultuur en de kokkel- en kreeftenvisserij in de Oosterschelde,
alsmede het tonen van de geschiedenis van de verdronken en verdwenen dorpen van Zuid-Beveland.


Bestuurssamenstelling :
het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het huidige bestuur bestaat uit :
B. Rozendaal:voorzitter;
R. Nieuwenhuize:    penningmeester;
W. Hovestadt: secretaris;

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Beknopt beleidsplan 2018 - 2023
Verslag 2021
Financiële afwikkeling 2021
Meerjarenbegroting 2022-2026
Antwoorden op begroting 2022
.