OosterscheldeMuseum Banner

Rabobank Clubsupport


Het OosterscheldeMuseum is deelnemer aan Rabo Clubsupport.
Een initiatief van de Rabobank voor ondersteuning aan stichtingen en vereniginingen.

Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank met kennis, netwerk en financiële middelen in clubs, verenigingen en stichtingen,
om ze sterker en toekomstbestendig te maken.

De steun is mede afhankelijk van uw stem.

Breng nu je stem uit op OosterscheldeMuseum Yerseke.