OosterscheldeMuseum Banner

Activiteiten OosterscheldeMuseum

September 2018

Lezing Kees Slager

Het OosterscheldeMuseum hield vrijdagavond 21 september een informatie-avond over de Actiegroep Oosterschelde Open,
een protestbeweging uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
Schrijver Kees Slager, ooit activist en lid van de Actiegroep verzorgde een lezing over deze roerige tijd en gaf zijn visie
over de toestand van de Oosterschelde nu, ruim dertig jaar na de totstandkoming van de stormvloedkering.
Een kleine wisselexpositie met attributen zoals een protest T-shirt en affiches is hiervoor ingericht.

 Tekst lezing Kees Slager

Kees Slager

Kees Slager